คำขอสี่ประการในดุอาอ์ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺญุมอัตว่าด้วยคำขอสี่ประการของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม ในดุอาอ์ของท่าน นั่นคือ ทางนำ ความยำเกรง ความบริสุทธิ์ใจ และความร่ำรวย พร้อมด้วยการอธิบายชี้แจงสั้นๆ และเรียกร้องให้มุสลิมใช้บทดุอาอ์นี้ในชีวิตประจำวันของตน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล