ความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน

คำอธิบาย

ชุดไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับความประเสริฐบางส่วนของเดือนเราะมะฎอน อัลมุบาร็อก ตามที่มีปรากฏหลักฐานจากคำสอนของอัลกุรอานและซุนนะฮฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล