ความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน

คำอธิบาย

กล่าวถึงคุณค่าบางประการของเดือนเราะมะฎอนอันยิ่งใหญ่ อาทิ เป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน เดือนที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำความดีละทิ้งความชั่ว เดือนแห่งการเพิ่มผลบุญเป็นทวีคูณ คุณค่าของการถือศีลอด ณ อัลลอฮฺ การทำอุมเราะฮฺในเราะมะฎอน การปลดปล่อยมนุษย์จากนรก เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์.

Download
ส่งฟีดแบ็ก