คำอธิบาย

บทเรียนจากอายะฮฺอัลกุรอานที่กล่าวถึงคำสั่งให้ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ใคร่ครวญและค้นหาแง่คิดรวมถึงวิทยปัญญาแห่งการถือศีลอดในเดือนนี้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการถือศีลอดและการประทานอัลกุรอาน เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดเป้าหมายการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ากับคัมภีร์ของอัลลอฮฺตลอดเดือนอันบะเราะกะฮฺนี้

ส่งฟีดแบ็ก