ข้อคิดจากอายะฮฺว่าด้วยการถือศีลอดเราะมะฎอน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บทเรียนจากอายะฮฺอัลกุรอานที่กล่าวถึงคำสั่งให้ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ใคร่ครวญและค้นหาแง่คิดรวมถึงวิทยปัญญาแห่งการถือศีลอดในเดือนนี้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการถือศีลอดและการประทานอัลกุรอาน เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดเป้าหมายการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ากับคัมภีร์ของอัลลอฮฺตลอดเดือนอันบะเราะกะฮฺนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก