คุฏบะฮฺ รู้หรือไม่อะไรคือลัยละตุลก็อดรฺ ?

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายความหมายในทางภาษาและทางวิชาการของค่ำคืนลัยละตุลก็อดรฺ กล่าวถึงทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดคืนลัยละตุลก็อดรฺ และเรียกร้องให้มุสลิมทุกคนให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับค่ำคืนที่ล้ำเลิศที่สุดในรอบปี ซึ่งมิอาจจะมีคืนใดเทียบเท่าได้อีก การเพิกเฉยที่จะค้นหาคืนลัยละตุลก็อดรฺจึงนับว่าเป็นความขาดทุนที่น่าเสียดายยิ่ง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล