ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อว่าเดือนเศาะฟัรเป็นเดือนแห่งความชั่วร้าย

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงบรรยายว่าด้วยเดือนเศาะฟัร และความเชื่อที่ผิดของผู้คนบางส่วนว่ามันเป็นเดือนแห่งความชั่วร้าย พร้อมทั้งคำตักเตือนจากอุตริกรรมบางประการที่กระทำในเดือนนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

 
 
หมายเหตุ ... ไฟล์เสียงนี้ได้ผ่านการตรวจและตัดทอนบางส่วนเพื่อความเหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ในเว็บอิสลามเฮ้าส์