สัญญาณวันสิ้นโลก (สัญญาณเล็ก-สัญญาณใหญ่)

คำอธิบาย

เทปบันทึกการบรรยาย เรื่อง สัญญาณวันสิ้นโลก โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี อธิบายข้อมูลจากคำสอนอิสลามที่พูดถึงวันสิ้นโลก และเครื่องหมายต่างๆ ที่จะปรากฏขึ้นก่อนวันโลกาวินาศ ทั้งในรูปของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งบางสัญญาณได้เกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งสัญญาณอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น และได้อธิบายถึงสัญญาณใหญ่ก่อนวันสิ้นโลกโดยรวม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก