คุฏบะฮฺว่าด้วยการตรวจสอบตนเอง

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺโดยอาจารย์อะหมัด นาปาเลน กล่าวถึงความสำคัญของการตรวจสอบตนเองเพื่อความผาสุกในโลกนี้และโลกหน้า สะกิดให้เห็นถึงความจำเป็นต้องมีการทบทวนถึงความดีความชั่วของแต่ละคน การมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในชีวิตของมุสลิม พร้อมกับแนะนำวิธีการต่างๆ และตัวอย่างจากกัลยาณชนรุ่นแรกในการตรวจสอบและทบทวนตัวเอง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล