แผ่นดินไหวในสูเราะฮฺ อัล-ซัลซะละฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงตัวอย่างเรื่องราวแ่ผ่นดินไหวในสูเราะฮฺ อัล-ซัลซะละฮฺ ที่อัลกุรอานได้พูดถึงไว้เป็นอุทาหรณ์ และสามารถเห็นได้จริงจากเหตุการณ์ปัจจุบัน เรียกร้องให้เราหวนกลับไปหาอัลกุรอานเพื่อศึกษาบทเรียนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยหวังเพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล