ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี

คำอธิบาย

บทบรรยายสั้นๆ ที่สะกิดเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีประการหนึ่งของมุสลิม เป็นวิสัยทัศน์ที่ควรค่าแก่การทบทวนและให้ความสำคัญ เพื่อชีวิตที่เรียบง่ายที่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

หมวดหมู่เนื้อหา: