คุฏบะฮฺ วันอาชูรออ์และบางประเด็นว่าด้วยฮิจญ์เราะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ว่าด้วยการถือศีลอดในวันอาชูรออ์หรือวันที่ 10 มุหัรร็อม อธิบายที่มาที่ไปของความประเสริฐดังกล่าวจากซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รวมทั้งพูดถึงข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องฮิจญ์เราะฮฺหรือเหตุการณ์การอพยพของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากมักกะฮฺสู่มะดีนะฮฺ ซึ่งแท้จริงแล้วการฮิจญ์เราะฮฺนั้นมีความหมายและประเภทต่างๆ อีกหลายด้านที่มุสลิมต้องเข้าใจและนำมาใช้เป็นบทเรียนในชีวิต

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล