คุฏบะฮฺ พึงรำลึกพระเจ้าและพึงขอบคุณพระองค์

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ เชิญชวนให้มุสลิมได้หวนรำลึกถึงบุญคุณอันล้นพ้นที่พระเจ้าทรงประทานให้กับตัวเขาซึ่งมีมากมายมิอาจคำนวนได้ เพื่อนำไปสู่การขอบคุณพระองค์ และเป็นมูลเหตุแห่งความดีงามต่างๆ มากมายในชีวิตตลอดไป พร้อมแนะนำดุอาอ์ที่ใช้ขอจากอัลลอฮฺเพื่อตอกย้ำหน้าที่ในการขอบคุณพระองค์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก