คุฏบะฮฺ หน้าที่ของมุอ์มินต่อพี่น้องร่วมศรัทธา

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวบรรยายถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮฺทรงประทานให้กับมุอ์มิน หรือผู้ศรัทธา และให้สำนึกบุญคุณอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวด้วยการทำหน้าที่มุอ์มินให้ดีที่สุด โดยเฉพาะหน้าที่ต่อพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาของเขาด้วยกันเอง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล