สร้างจิตวิญญาณด้วยการอิอฺติกาฟ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสำคัญของสิบวันสุดท้ายเราะมะฎอน เป็นช่วงเวลาในโค้งสุดท้ายของเดือนนี้ ที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ให้ความสำคัญด้วยการอิอฺติกาฟ และมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อการใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ เปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งการสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็ง พร้อมต่อการออกไปสู่สนามการทำงานในฐานะประชาชาติที่ดีเลิศ ค็อยเราะอุมมะฮฺ ต่อไป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก