ภารกิจมุสลิม 13 ข้อในเช้าวันอีด

คำอธิบาย

บรรยายเกี่ยวกับภารกิจมุสลิม 13 ข้อในเช้าวันอีด อาทิ การจ่ายซะกาตฟิฏรฺ การทำความสะอาดร่างกาย การออกไปละหมาดที่สนาม การเปลี่ยนเส้นทางขากลับ การอวยพร การเยี่ยมเยียน การบริจาคทาน และอื่นๆ จากเว็บมุสลิมออนแอร์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล