มาศึกษาอัลกุรอานกันเถิด

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บทบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของอัลกุรอาน และการเรียนการสอนอัลกุรอานที่จะให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เป็นเสบียงสำหรับมนุษย์ทุกคนในการเดินทางไปสู่อาคิเราะฮฺ สมควรที่มุสลิมทุกคนจักต้องเอาใจใส่และกำหนดเวลาที่สม่ำเสมอต่อเนื่องในการศึกษาคัมภีร์ที่เป็นทางนำอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล