คุฏบะฮฺ เชิญชวนสู่การกุรบานอุฎหิยะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายความสำคัญของการกุรบานหรือการเชือดอุฎหิยะฮฺ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญในวันอีดิลอัฎฮา ที่มุสลิมทุกคนไม่ควรเพิกเฉยและละเลยไม่สนใจ พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ รวมถึงทัศนะจากบรรดาอุละมาอ์

ส่งฟีดแบ็ก