คำอธิบาย

การหลงระเริงของประชาชาิติในปัจจุบัน มีสาเหตุส่วนหนึ่งมากจากการรุกรานทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้มุสลิมหันเหจากคำสอนดั้งเดิมของอิสลาม

ส่งฟีดแบ็ก