วิถีชีวิตอิสลามกับมัสยิด

คำอธิบาย

การแนะนำให้มุสลิมเน้นเรื่องการปฏิบัติตามวิถีชีวิตอิสลามทั้งในบ้านและนอกบ้าน การให้ความสำคัญกับมัสยิด มารยาทต่างๆ เกี่ยวกับการใช้มัสยิด การอิมาเราะฮฺหรือบูรณะมัสยิดทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรม การละหมาดที่มัสยิดสำหรับผู้ชาย สิ่งต่างๆ ที่พึงระวังในมัสยิด เช่น รูปและลวดลายต่างๆ ในมัสยิด เสียงมือถือในมัสยิด ฯลฯ การให้ความสำคัญกับการละหมาดญะมาอะฮฺโดยเฉพาะกับละหมาดอิชาอ์และศุบหฺ ความสำคัญของการละหมาดญะมาอะฮฺสำหรับผู้ชาย และภารกิจอื่นๆ ที่เป็นบทบาทของมัสยิดตามที่เคยรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์อิสลาม เป็นไฟล์เสียงจากเว็บไซต์มุสลิมออนแอร์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล