อะมัลต่างๆ ที่ได้ผลบุญเหมือนการทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงบรรยายที่กล่าวถึงการปฏิบัติความดีบางประการที่มีผลบุญยิ่งใหญ่ประหนึ่งการทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ไม่มีความสามารถได้ไปหัจญ์ได้ทุ่มเททำอะมัลต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้นับเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์ อันเป็นความเมตตาที่กว้างขวางและครอบคลุมเพื่อให้บ่าวได้กระทำความดีอย่างถ้วนหน้า เป็นไฟล์เสียงจากเว็บไซต์มุสลิมออนแอร์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก