วิถีมุอ์มิน ระหว่างความสุขและความทุกข์

คำอธิบาย

ผู้บรรยายคุฏบะฮฺได้กล่าวถึงวิถีทางของผู้ศรัทธาในเผชิญกับความสุขและความทุกข์ ซึ่งผู้ศรัทธาสามารถที่จะใช้ทั้งสองประการนี้ให้เกิดผลดีต่อตนเองได้ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงของปีใหม่ฮิจญ์เราะฮฺศักราชในตอนท้าย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล