อะไรคือแก่นแท้ของหัจญ์?

คำอธิบาย

เสวนาวิชาการที่จัดโดยชมรมนักศึกษาไทยมะดีนะฮฺ ณ แค้มป์ฮุจญาตไทยที่มีนาเมื่อวันที่ 12 ซุลหิจญะฮฺ 1427 เนื้อหาการเสวนาเป็นบทบรรยายภาษาไทยโดยมีภาษามลายูแทรกบ้างเป็นบางตอน ร่วมบรรยายโดย อับดุลฟัตตาห์ ลุตฟี จะปะกียา, อุษมาน หะนะฟี, มุหัมมัดอามีน เจ๊ะนุ และ อัซมี หมาดเต๊ะ ...

ส่งฟีดแบ็ก