คุฏบะฮฺ เงื่อนไขของการปฏิญาณชะฮาดะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงเงื่อนไขต่างๆ ของการกล่าวปฏิญาณตนเป็นมุสลิมด้วยประโยคชะฮาดะฮฺสองประโยค “อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอันนะ มุหัมมะดัร เราะซูลุลลอฮฺ” ตามที่อุละมาอ์ได้นำเสนอไว้ นั่นคือ ความรู้ ความมั่นใจ การยอมรับด้วยใจและวาจา การยอมรับด้วยพฤติกรรม ความสัจจริง ความบริสุทธิ์ใจ และความรัก ซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์อันทรงคุณค่ามหาศาลในชีวิตของมุสลิม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

หมวดหมู่เนื้อหา: