การอาบน้ำละหมาด การอาบน้ำ และการละหมาด

คำอธิบาย

จุลสารจากการเรียบเรียงของเชคมุหัมมัด อัล-อุษัยมีน ว่าด้วยการชำระทำความสะอาดร่างกายเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และบัญญัติต่างๆ ว่าด้วยการละหมาด ด้วยสำนวนภาษาที่ง่ายและกระชับ เหมาะสำหรับผู้ศึกษาทั่วไป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล