Trumpas mokslinis veikalas apie mažąjį, didįjį ir sausą apsiprausimą bei maldą

Autorius :

Trumpas apibrėžimas

Šiame trumpame veikale kalbama apie vudū, ghusl ir maldą pagal tai, kas apie juos paminėta Korane ir sunnoje

Download
Siųsti pastabą