30 บทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ

คำอธิบาย

บทเรียนอิสลามอย่างง่าย เหมาะสำหรับเยาวชนและผู้เริ่มต้น รวมทั้งผู้สนใจอิสลามโดยทั่วไป ใช้วิธีการอธิบายสรุปสั้นๆ พร้อมบทเรียนที่ได้รับเป็นข้อย่อยและคำถามท้ายบท

Download

แหล่งอ้างอิง:

ห้องสมุดอิกเราะอ์

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก