30 บทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ

คำอธิบาย

บทเรียนอิสลามอย่างง่าย เหมาะสำหรับเยาวชนและผู้เริ่มต้น รวมทั้งผู้สนใจอิสลามโดยทั่วไป ใช้วิธีการอธิบายสรุปสั้นๆ พร้อมบทเรียนที่ได้รับเป็นข้อย่อยและคำถามท้ายบท

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก