สารหัจญ์มับรูร อุมเราะฮฺ และซิยาเราะฮฺ

คำอธิบาย

หนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบพิธีหัจญ์ อุมเราะฮฺ และการเยี่ยมเยียนมัสยิดนะบะวีย์ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน โดยอาศัยหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ผ่านการอธิบายของอุละมาอ์และนักวิชาการอิสลาม เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้ทำหัจญ์ในช่วงพิธีหัจญ์ หรือผู้ที่ประสงค์จะทำอิบาดะฮฺอุมเราะฮฺและซิยาเราะฮฺตลอดทั้งปี สารเล่มนี้เรียบเรียงโดย ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา อมีรุลหัจญ์ไทยปี ฮ.ศ. 1430

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

สารบัญ

คำนำผู้เขียน

รายชื่อคณะผู้เชี่ยวชาญ

1. ฮัจญ์และอุมเราะฮฺ

- ความหมายของฮัจญ์

- บัญญัติฮัจญ์

- ฮัจญ์เป็นฟัรฎูเพียงครั้งเดียวในชีวิต

- ปีที่ถูกบัญญัติฮัจญ์

- ความหมายของอุมเราะฮฺ

- บัญญัติอุมเราะฮฺ

- เงื่อนไขที่จะทำให้ฮัจญ์ถูกต้อง

- เงื่อนไขที่จะทำให้ได้รับฮัจญ์อิสลาม

- เงื่อนไขที่ทำให้มุสลิมวาญิบต้องทำฮัจญ์

- อิสติฏออะฮฺ (มีความสามารถ)

- ฮัจญ์ของเด็กมุสลิมที่มุมัยยิซ

- สตรีและมะหฺร็อมของนาง

- เดือนต่างๆสำหรับการทำฮัจญ์และอุมเราะฮฺ

- ความประเสริฐของอิบาดะฮฺฮัจญืและอุมเราะฮฺ

- การส่งเสริมให้ทำฮัจญ์และอุมเราะฮฺ

- เวลาที่วาญิบต้องทำฮัจญ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถ

- การทำฮัจญ์แทนผู้อื่น

- เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะทำฮัจญ์แทนผู้อื่น

- การจ้างและรับจ้างทำฮัจญ์

- แก่นแท้ของฮัจญ์มับรูรฺและผลของมัน

- ลักษณะต่างๆของฮัจญ์มับรูรฺ

- สัญญาณ ผลของฮัจญ์มับรูรฺ และการตอบแทน

- ความประเสริฐของการใช้จ่ายสำหรับฮัจญ์มับรูรฺ

- การกู้ยืมเพื่อทำฮัจญ์

- การทำฮัจญ์ด้วยทรัพย์สินที่หะรอม

- เสบียงสำหรับการทำฮัจญ์

- การค้าขายและทำงานในช่วงฮัจญ์

2. รุก่นฮัจญ์และอุมเราะฮฺ

2.1 อิหฺรอม

- ประเภทของอิหฺรอม

- การเนียตอิหฺรอมฮัจญ์สำหรับผู้อื่น

- ตัลบิยะฮฺ

- สำนวนตัลบิยะฮฺ

- ความหมายของ "ลับบัยกฺ"

- ความประเสริฐของการตัลบิยะฮฺ

- มีกอตสำหรับฮัจญ์และอุมเราะฮฺ

- มารยาทการเข้ามักกะฮฺ

2.2 วุกูฟที่อะเราะฟะฮฺ

- บทซิกิรฺและดุอาในวันอะเราะฟะฮฺ

2.3 เฏาะวาฟ

- ความหมายของเฏาะวาฟ

- วิธีการเฏาะวาฟ

- เงื่อนไขและสิ่งที่วาญิบในเฏาะวาฟ

- ชาซัรฺวาน (ฐานหรือธรณีประตูกะอฺบะฮฺ)

- สิ่งที่สุนัตให้ทำขณะเฏาะวาฟ

- การพูดคุยขณะเฏาะวาฟ

2.4 สะแอ

- สิ่งที่วาญิบในการสะแอ

- สิ่งที่สุนัตให้ทำในสะแอ

2.5 โกนหรือตัดผม

3. สิ่งที่วาญิบในฮัจญ์

3.1 การครองอิหฺรอมจากมิกอต

3.2 การพักค้างคืน (มะบีต)

- มะบีตที่มีนาในคืนที่จะออกไปยังอะเราะฟะฮฺ

- มะบีตที่มุซดะลิฟะฮฺในคืนอันนะหัรฺ

- มะบีตที่มินาในคืนวันตัชรีก

3.3 ขว้างหิน

3.4 เฏาะวาฟวะดาอฺ

4. สิ่งต้องห้ามขณะครองอิหฺรอม

5. สิ่งที่อนุญาตขณะครองอิหฺรอม

6. ดัมสำหรับฮัจญ์ตะมัตตุอฺและกิรอน

- วาญิบต้องจ่ายดัมตะมัตตุอฺและกิรอน

- ลักษณะของดัมตะมัตตุอฺ

- เวลาเชือดดัมตะมัตตุอฺ

- สถานที่เชือดฮัดยฺและดัม

- การเนียตเชือดดัมตะมัตตุอฺ

- การทานเนื้อดัมตะมัตตุอฺและกิรอน

- การถือศีลอดสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถจะเชือดสัตว์

- การถือศีลอดสามวันในช่วงฮัจญ์

7. ค่าชดใช้กรณีละเมิดข้อห้ามระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์

8. วันฮัจญ์และลำดับพิธีกรรม

8.1 วันแห่งการเตรียมตัว (7 ซุลหิจญะฮฺ)

8.2 วันตัรวิยะฮฺ/อัน-นุกละฮฺ (8 ซุลหิจญะฮฺ)

8.3 วันอะเราะฟะฮฺ (9 ซุลหิจญะฮฺ)

8.4 วันนะหัรฺ (10 ซุลหิจญะฮฺ)

8.5 วันอัล-ก็อรฺ (11 ซุลหิจญะฮฺ)

8.6 วันนะฟัรฺ เอาวัล (12 ซุลหิจญะฮฺ)

8.7 วันนะฟัรฺ ษานีย์ (13 ซุลหิจญะฮฺ)

9. บทดุอาทั่วไป

10. อุมเราะฮฺของท่านเราะซูล

11. หัจญ์ของท่านเราะซูล

- ฮัจญ์วะดาอฺ (อำลา)

- ความตั้งใจและการป่าวประกาศ

- กล่าวปราศรัยแล้วเดินทางออกจากมะดีนะฮฺ

- ซุลหุลัยฟะฮฺ (อับยารฺอะลี)

- อาบน้ำชำระร่างกายและใช้เครื่องหอมก่อนอิหฺรอม

- ละหมาดและเนียตครองอิหฺรอม

- การตัลบิยะฮฺ

- อัสมาอ์ – นิฟาส

- อาอิชะฮฺ – ประจำเดือน

- เข้าสู่มักกะฮฺ – เฏาะวาฟ

- น้ำซัมซัม – กลับไปแตะหินดำ

- เดินสะแอระหว่างเนินเศาะฟาและมัรวะฮฺ

- การตะหัลลุล

- อะลีเดินทางมาจากเยเมน

- วันตัรวิยะฮฺ (8 ซุลหิจญะฮฺ)

- วันอะเราะฟะฮฺ (9 ซุลหิจญะฮฺ)

- คุฏบะฮฺของท่านเราะซูล

- อะซาน อิกอมะฮฺ และเศาะลาฮฺ

- เริ่มวุกูฟ

- ออกจากทุ่งอะเราะฟะฮฺ

- เศาะลาฮฺและพักค้างแรมที่มุซดะลิฟะฮฺ

- อนุญาตให้ผู้อ่อนแอเดินทางสู่มีนาทันที

- มุ่งสู่ อัลมัชอะริลหะรอม

- วันนะหัร (10 ซุลหิจญะฮฺ)

- ห้ามปรามมะอฺศิยะฮฺ

- วาดีย์ มุหัสสิรฺ

- มีนา – ขว้างหิน

- เชือดสัตว์

- โกนผม

- คุฏบะฮฺของท่านเราะซูล ในวันเชือดที่มีนา

- จงรับวิธีทำฮัจญ์จากฉัน

- ท่านนบีร่ำลากับประชาชาติของท่าน

- จำนวนคุฏบะฮฺในฮัจญ์

- เฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺที่บัยตุลลอฮฺ และดื่มน้ำซัมซัม

- กลับไปค้างคืนที่มีนา

- วันก็อรฺ (11 ซุลหิจญะฮฺ)

- ขว้างหินสามญัมเราะฮฺในวันที่สิบเอ็ด

- ผู้ที่ได้รับการผ่อนปรนให้ค้างคืนนอกมีนา

- วันนะฟัร เอาวัล (12 ซุลหิจญะฮฺ)

- วันนะฟัรฺษานีย์ (13 ซุลหิจญะฮฺ)

- อุมเราะฮฺของอาอิชะฮฺที่ตันอีม

- เฏาะวาฟวะดาอฺ

- เฏาะวาฟของเศาะฟียะฮฺ

- กลับสู่มะดีนะฮฺ

- ค้างคืนที่ซุลหุลัยฟะฮฺ – เข้าสู่มะดีนะฮฺ

12. อัลมะดีนะฮฺ อัลมุเนาวะเราะฮฺ

- การเยี่ยมมัสยิดนะบะวีย์

- เราเฎาะฮฺและมินบัรฺของท่านเราะซูล

- มารยาทการเยี่ยมกุบูรฺของท่านเราะซูล

- เยี่ยมกุบูรฺของท่านอบูบักรฺ อัศศิดดีก

- เยี่ยมกุบูรฺของท่านอุมัร อัลค็อฏฏอบ

- ความบะเราะกะฮฺของเมืองมะดีนะฮฺ

- มารยาทการพำนักในเขตหะรอมมักกะฮฺและมะดีนะฮฺ

- ความประเสริมของการละหมาดที่มัสยิดกุบาอ์

- ความประเสริฐของมัสยิดอัลอักศอ

- ความประเสริฐของเขาอุหุดและการเยี่ยมกุบูรฺชุฮะดาอ์

- เยี่ยมกุบูรฺบะกีอฺ อัลฆ็อรก็อด

13. น้ำซัมซัม

- มารยาทในการดื่มน้ำซัมซัม

14. รีบเดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจฮัจญ์

 

ส่งฟีดแบ็ก