ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ

คำอธิบาย

หนังสือที่อธิบายเกี่ยวความเชื่อของกลุ่มชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ ในด้านต่างๆ อาทิ รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ? รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับอัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิทักษ์ไว้? รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ? รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ? รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมามอย่างไร ? ฯลฯ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา


รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัล-บะดาอ์”?
รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับอัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิทักษ์ไว้?
รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ?
รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมามอย่างไร ?
รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับอัร-ร็อจญ์อะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
อะไรคือความเชื่อ ตะกียะฮฺ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
อะไรคือความเชื่อ อัฏ-ฏีนะฮฺ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ ?
อะไรคือ มุตอะฮฺ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นะญัฟ และ กัรบะลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ยมเยียนเมืองเหล่านี้เช่นไร ?
อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะฮฺ ?
อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับการบัยอะฮฺ(การให้ปฏิญาณต่อเคาะลีฟะฮฺ) ?
ความพยายามที่จะรวมความคิดของอะฮฺลิสสุนนะฮฺและความคิดของรอฟิเฎาะฮฺให้เข้ากันทำได้หรือไม่ ?
อุละมาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
สูเราะฮฺ อัล-วิลายะฮฺ ตามความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ
แผ่นกระดานของฟาติมะฮฺตามคำกล่าวอ้าง
ดุอาอ์สองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
บทส่งท้าย