ความประเสริฐและสิทธิต่าง ๆ ของเศาะหาบะฮฺ

คำอธิบาย

เนื้อหาในหนังสือพูดถึงความหมายของเศาะหาบะฮฺ ความประเสริฐ สถานะ และหน้าที่ของมุสลิมต่อพวกเขาตามหลักความเชื่อของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก