หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม

คำอธิบาย

หนังสือที่รวบรวมคำถามที่นำทางผู้ที่นับถือชีอะฮฺกลับสู่ความเข้าใจตามหนทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นคำถามที่ชวนให้คิดและไตร่ตรองถึงข้อเท็จจริง และความสับสนของความเชื่อตามแบบของชีอะฮฺรอฟีเฎาะฮฺ โดยอาศัยปัญญาและเหตุผลที่มิอาจจะปัดหรือทำเฉยเมยได้ หนังสือรวบรวมคำถามไว้ทั้งหมด 179 คำถามด้วยกัน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล