อิสรออ์มิอฺรอจญ์ ตามคำอธิบายของอัลกุรอานและอัลหะดีษ

คำอธิบาย

หนังสือที่รวมรวมประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์อิสรออ์มิอฺรอจญ์ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม ตามหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ พร้อมระบุบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์นี้

Download

แหล่งอ้างอิง:

ห้องสมุดอิกเราะอ์

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก