ความดีงามย่อมลบล้างความผิดพลาด

คำอธิบาย

หนังสือ ความดีงามย่อมลบล้างความผิดพลาด เล่มนี้ ได้รวบรวมอะมัลต่างๆ บางส่วนที่เป็นประโยชน์สำหรับมุสลิมทุกคน เพื่อใช้ปฏิบัติในการเพิ่มพูนความดีงามและลบล้างความผิดบาป ทั้งนี้การงานที่ดีนั้นสามารถลบล้างความผิดบาปได้ โดยเฉพาะบาปเล็กทั้งปวง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล