กระดาษที่มีพระนามของอัลลอฮฺ

คำอธิบาย

ถาม : ตามหลักศาสนาแล้ว เราจะจัดการกับกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มีข้อความระบุถึงพระนามของอัลลอฮฺ เช่น อับดุลลอฮฺ หรือ อับดุลกะรีม อย่างไร?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

กระดาษที่มีพระนามของอัลลอฮฺ

طريقة التعامل مع الأوراق المحترمة

แปลโดย: อัสรัน นิยมเดชา

ترجمة: عصران إبراهيم


กระดาษที่มีพระนามของอัลลอฮฺ

ถาม : ตามหลักศาสนาแล้ว เราจะจัดการกับกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มีข้อความระบุถึงพระนามของอัลลอฮฺ เช่น อับดุลลอฮฺ หรือ อับดุลกะรีม อย่างไร? ตอบ : กระดาษที่มีข้อความระบุถึงอัลลอฮฺตะอาลานั้น จำเป็นจะต้องเก็บรักษามันไว้ให้ดีจนกว่าจะใช้เสร็จ เมื่อใช้เสร็จและไม่ต้องการมันแล้ว ก็จำเป็นจะต้องฝังมันในที่สะอาด เผาทิ้ง หรือไม่ก็เก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม เช่น ตู้ หรือชั้นหนังสือ เป็นต้น ฟัตวาเชคบินบาซ จากหนังสือ ฟะตาวา อิสลามิยะฮฺ 4/313