ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารที่ผู้ไม่ใช่มุสลิมจัดทำสำหรับวันรื่นเริงของพวกเขา

คำอธิบาย

คำถาม : อนุญาตให้มุสลิมรับประทานอาหารที่ชาวคัมภีร์หรือผู้ไม่ใช่มุสลิมจัดทำในวันรื่นเริงของพวกเขา หรือรับของขวัญเนื่องในวันรื่นเริงของพวกเขาหรือไม่ ?

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

คำถาม : อนุญาตให้มุสลิมรับประทานอาหารที่ชาวคัมภีร์หรือผู้ไม่ใช่มุสลิมจัดทำในวันรื่นเริงของพวกเขา หรือรับของขวัญเนื่องในวันรื่นเริงของพวกเขาหรือไม่ ?
คำตอบ : ไม่อนุญาตให้มุสลิมรับประทานอาหารที่ชาวยิวหรือคริสต์หรือผู้ไม่ใช่มุสลิมจัดทำขึ้นสำหรับวันรื่นเริงของพวกเขา และไม่อนุญาตให้มุสลิมรับของขวัญเนื่องในวันรื่นเริงของพวกเขาเหล่านั้น เพราะการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการยกย่องและช่วยเหลือในการร่วมแสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาและเผยแพร่อุตริกรรมของพวกเขา อีกทั้งเป็นการร่วมยินดีในวันรื่นเริงเฉพาะของพวกเขาด้วย และอาจจะนำไปสู่การรับเอาวันรื่นเริงของพวกเขาเหล่านั้นมาเป็นวันรื่นเริงของเราเอง หรืออย่างน้อยก็อาจจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนคำเชิญเพื่อรับประทานอาหารและมอบของขวัญในวันรื่นเริงทั้งของเราและของพวกเขา สิ่งนี้เป็นฟิตนะฮฺและอุตริกรรมในศาสนา เพราะมีระบุจากหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่า "ผู้ใดที่คิดอุตริในบัญญัติของเราด้วยสิ่งที่ไม่มีในบัญญัตินั้น สิ่งนั้นย่อมถูกปฏิเสธ" เช่นเดียวกับที่ไม่อนุญาตให้มอบของขวัญใดๆ เนื่องในวันรื่นเริงของพวกเขา (ฟัตวา คณะกรรมการถาวรเพื่อการฟัตวาแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 22/398)

ที่มา
: islamqa.info หมายเลข 12666