หุก่มการละศีลอดในเดือนเราะมะฎอนโดยไม่มีเหตุจำเป็น

คำอธิบาย

ท่านชัยคฺครับ อะไรคือหุก่มการละศีลอดในช่วงกลางวันของเดือนเราะมะฎอนโดยไม่มีเหตุจำเป็น ? ฟัตวาตอบโดยชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน จากหนังสือ ‎‎“ฟิกฮฺ อัล-อิบาดาต”

Download
ส่งฟีดแบ็ก