การเห็น ลัยละตุลก็อดรฺ

คำอธิบาย

คำถาม : ค่ำคืนอัล-ก็อดรฺสามารถสัมผัสรับรู้ได้ด้วยสายตาของมนุษย์หรือไม่? เพราะมีบางคนกล่าวว่า มนุษย์สามารถเห็นค่ำคืนอัล-ก็อดรฺโดยที่จะเห็นแสงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าหรืออะไรในทำนองนี้ แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดาอัครสาวกเศาะหาบะฮฺ ริฎวานุลลอฮฺ อะลัยฮิม รู้ลัยละตุลก็อดรฺได้ด้วยกับวิธีใด? บุคคลหนึ่งจะรู้ว่าได้อย่างไรว่าเขาพบกับค่ำคืนอัล-ก็อดรฺแล้ว? เขาจะได้รับภาคผลบุญจากค่ำคืนอัล-ก็อดรฺหรือไม่ หากแม้ว่าในค่ำคืนนั้นเขาไม่สามารถเห็นมัน? เราหวังว่าได้รับความกระจ่างในเรื่องนี้ พร้อมกับหลักฐานประกอบ ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ

Download
ส่งฟีดแบ็ก