การทำกุรบานอุฎหิยะฮฺให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ

คำอธิบาย

คำถาม เป็นที่อนุญาตในศาสนาหรือไม่หากจะทำการอุฎหิยะฮฺ (เชือดสัตว์กุรบาน) โดยตั้งใจอุทิศกุศลนั้นให้เฉพาะแก่ผู้ที่ล่วงลับแล้ว เนื่องจากผู้คนทั่วไปได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติว่าเมื่อบิดา มารดา หรือญาติพี่น้องเสียชีวิตลง ก็จะต้องทำการอุฎหิยะฮฺ ด้วยการเชือดอูฐอุทิศผลบุญให้ในวันอีดดิลอัฎหาปีแรกของการเสียชีวิต อยากทราบว่าในศาสนาอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้หรือไม่ สัตว์ชนิดใดที่สามารถนำมาเชือดเป็นอุฎหิยะฮฺได้ จะเป็นอูฐ วัว หรือ แพะ และเชือดสัตว์ชนิดใดที่ถือว่ามีความประเสริฐมากกว่ากัน ? ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ

ส่งฟีดแบ็ก