การทำกุรบานอุฎหิยะฮฺให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ

คำอธิบาย

คำถาม เป็นที่อนุญาตในศาสนาหรือไม่หากจะทำการอุฎหิยะฮฺ (เชือดสัตว์กุรบาน) โดยตั้งใจอุทิศกุศลนั้นให้เฉพาะแก่ผู้ที่ล่วงลับแล้ว เนื่องจากผู้คนทั่วไปได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติว่าเมื่อบิดา มารดา หรือญาติพี่น้องเสียชีวิตลง ก็จะต้องทำการอุฎหิยะฮฺ ด้วยการเชือดอูฐอุทิศผลบุญให้ในวันอีดดิลอัฎหาปีแรกของการเสียชีวิต อยากทราบว่าในศาสนาอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้หรือไม่ สัตว์ชนิดใดที่สามารถนำมาเชือดเป็นอุฎหิยะฮฺได้ จะเป็นอูฐ วัว หรือ แพะ และเชือดสัตว์ชนิดใดที่ถือว่ามีความประเสริฐมากกว่ากัน ? ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  การทำกุรบานอุฎหิยะฮฺให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ

  แปลโดย : อันวา สะอุ

  ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน

  ที่มา : www.binbaz.org.sa

  2011 - 1432

  ﴿تخصيص الأضحية للميت

  « باللغة التايلاندية »

  الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

  ترجمة: أنور إسماعيل

  مراجعة: صافي عثمان

  المصدر: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ www.binbaz.org.sa

  2011 - 1432

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  การทำอุฎหิยะฮฺ (กุรบาน) ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ

  คำถาม เป็นที่อนุญาตในศาสนาหรือไม่หากจะทำการอุฎหิยะฮฺ (เชือดสัตว์กุรบาน) โดยตั้งใจอุทิศกุศลนั้นให้เฉพาะแก่ผู้ที่ล่วงลับแล้ว เนื่องจากผู้คนทั่วไปได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติว่าเมื่อบิดา มารดา หรือญาติพี่น้องเสียชีวิตลง ก็จะต้องทำการอุฎหิยะฮฺ ด้วยการเชือดอูฐอุทิศผลบุญให้ในวันอีดดิลอัฎหาปีแรกของการเสียชีวิต อยากทราบว่าในศาสนาอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้หรือไม่ สัตว์ชนิดใดที่สามารถนำมาเชือดเป็นอุฎหิยะฮฺได้ จะเป็นอูฐ วัว หรือ แพะ และเชือดสัตว์ชนิดใดที่ถือว่ามีความประเสริฐมากกว่ากัน ?

  คำตอบ

  การทำอุฎหิยะฮฺ (เชือดสัตว์กุรบาน) ถือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับแล้ว ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เชือดแกะสองตัว โดยตัวหนึ่งท่านทำเพื่อตัวท่านเอง และอีกตัวหนึ่งท่านทำแทนให้แก่บุคคลในครอบครัวของท่าน ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และได้เสียชีวิตไปแล้ว

  หากผู้ใดประสงค์จะทำการอุฎหิยะฮฺด้วยการเชือดอูฐหรือวัวก็สามารถกระทำได้

  ส่วนความเชื่อที่ว่าเมื่อบิดา มารดาหรือญาติเสียชีวิตลงจะต้องทำอุฎหิยะฮฺด้วยการเชือดอูฐหรือวัวในปีแรกของการเสียชีวิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏหลักฐานที่มาในศาสนาแต่อย่างใด

  ตามแบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ให้ทำการอุฎหิยะฮฺด้วยการเชือดสัตว์ที่เรามีความสามารถที่จะหามาได้ ไม่ว่าจะเชือดวัว อูฐ หรือแพะก็ตาม หากสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งได้ทำอุฎหิยะฮฺด้วยการเชือดสัตว์เพียงตัวเดียวก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับครอบครัวนั้น หากเขาจะเชือดแกะหนึ่งตัวทำเพื่อตัวเขาเองพร้อมกับทำแทนให้แก่บุคคลในครอบครัวของเขาทั้งหมดทั้งที่มีชีวิตและเสียชีวิตแล้วก็ย่อมกระทำได้ หรือถ้าหากเขาจะเชือดวัวหรืออูฐหนึ่งตัวให้กับครอบครัวของเขาทั้งหมด ก็ย่อมกระทำได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ศาสนาเปิดโอกาสอย่างกว้างขว้าง อัลหัมดุลลิลลาฮฺ

  ที่มา http://www.binbaz.org.sa/mat/11651

  ส่งฟีดแบ็ก