ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลหิจญะฮฺ

คำอธิบาย

คำถาม: ฉันได้ยินจากอาจารย์สอนศาสนาท่านหนึ่งที่โรงเรียนของฉันว่าส่วนหนึ่งของอิบาดะฮฺที่ส่งเสริมให้กระทำคือการถือศีลอดในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ เพราะการปฏิบัติอะมัลศอลิหฺในช่วงสิบวันดังกล่าวเป็นอะมัลที่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานที่สุด ถ้าคำพูดบอกเล่าของอาจารย์ท่านนั้นถูกต้อง และโดยทั่วไปแล้ววันที่สิบซุลหิจญะฮฺซึ่งเป็นวันที่ถัดจากวันอะเราะฟะฮฺจะเป็นวันแรกของวันตัชรีกซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาวันอีดสำหรับชาวมุสลิมที่กำลังประกอบพิธีหัจญ์และอื่นๆ และเท่าที่ฉันทราบ จะไม่อนุญาตให้ถือศีลอดในบรรดาวันอีดเหล่านั้น ดังนั้นไม่ทราบว่าท่านจะอธิบายอย่างไรในเมื่อไม่อนุญาตให้ถือศีลอดในวันที่สิบทั้งๆ ที่มันเป็นหนึ่งในบรรดาสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ? และถ้าไม่อนุญาตให้ถือศีลอดในวันนั้นไม่ทราบว่าจะมีวันที่สิบอื่นแทนวันดังกล่าวหรือไม่? และถ้าฉันถือศีลอดในบรรดาสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺดังกล่าวฉันจำเป็นต้องถือศีลอดครบสิบวันหรือไม่? เพราะฉันเคยถือศีลอดในวันที่หก เจ็ด แปด และเก้าเท่านั้น ไม่ได้ถือศีลอดวันที่สิบ? ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ

Download
ส่งฟีดแบ็ก