ข้อชี้แจงเกี่ยวกับจดหมายลูกโซ่ จากผู้ดูแลมัสยิดอันนะบาวีย์

คำอธิบาย

คำอธิบายถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจดหมายลูกโซ่ที่อ้างว่ามาจากผู้ดูแลมัสยิด อัน-นะบะวีย์ ซึ่งระบาดแพร่หลายในสังคมมุสลิม

ส่งฟีดแบ็ก