Alla tagalanyň meleklerine iman etmek

Gysgaça beýannama

Bu makala meleklere (perişdelere) iman etmek barada, ýazylan gysgaça makaladyr

Download
Siziň pikiriňiz bize möhümli