Oraza kitaby

Gysgaça beýannama

Oraza kitaby: "Fykh al-Muýesser" kitabyndan alnan, bu gysgaça makalada, oraza tutmak sözüniň açyklamasy, onuň hökümi, haçan tutmaly wagtlary we ş.m agyz beklemeklige degişli, ähli hökümler jemlenendir.

Download
Bu sahypanyň jogapkärine teswir ýaz
Siziň pikiriňiz bize möhümli