Üçünji sütün zekat bermek - Dördünji sütün agyz beklemek - Bäşinji sütün Haja gitmek

Mugallym :

Gysgaça beýannama

Üçünji sütün zekat bermek - Dördünji sütün agyz beklemek - Bäşinji sütün Haja gitmek

Download
Bu sahypanyň jogapkärine teswir ýaz