Mga Biyaya ng Pag-aayuno

Ang manunulat : Muhammad Mendoza

Pagsusuri: Salamuddin Casim

Maikling buod

Bilang Muslim, dapat nating bigyan ng pansin ang ilang mahahalagang bagay hinggil sa itinakdang pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan upang malaman ang kahalagahan nito at ang mga biyayang makakamtan sa matapat na pagtupad nito .

Download
Mga kumento o puna