Ang Itim na Bato [Hajar Aswad]

Ang manunulat : Salamuddin Casim

Maikling buod

Isang artikulo patungkol sa batong itim na matatagpuan sa ka’abah sa Masjidil Haram sa Makkah o sa kilalang pangalan na "Hajar Aswad", ipinaliwanag dito kung ano ang Hajar Aswad at antas nito sa Islam

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna