Ang Sinasabi Nila Tungkol Sa Islam

Maikling buod

Ang aklat na ito may kinalaman sa mga sinasabi ng mga kilalang tao sa mundo patungkol sa mga kabutihan ng Islam

Download

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna