Ang ilang mga alintuntunin ng Udhiyyah at Pagkakatay

Maikling buod

Ang munting babasahin naito ay nagpapaliwang ng ilang mga alintuntunin ng Udhiyyah at Pagkakatay dapat malaman ng isang islam sa panahon ng Eidil Adha

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna