ANG CORONA VIRUS

Maikling buod

📌Ang Pamagat ng Khutbah : "Ang Corona Virus"
✏ni Sheikh Abdul Razzak bin Abdul Muhsin Albadr
💡Mga Punto ng Khutbah :
1/ Ang pagtangan nang mahigpit sa Allah sa mga panibagong pangyayari at mga pagsubok.
2/ Mga mahalagang aral patungkol sa Corona Virus.
3/ Ang panggamot o paghanap ng lunas sa Shariah ng Islam.

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna