Ang Kahigitan ng Tawheed

Maikling buod

Ang artikulo ay naglalaman ng mga saligan ng pagsamba at tunay na ito ay karapatan ng Allah sa Kanyang mga alipin at siyang paanyaya ng lahat ng Sugo

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna